Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel svatého Jana Křtitele

6. 5. 2010

Kostel svatého Jana Křtitele

GPS: 50°1'30.042"N, 15°12'31.614"E

Obrazek

   Počátek kostela svatého Jana křtitele sahá do rozhraní 13. a 14. stolení, kdy byl tento kostel vybudován. Býval to kostel špitální a se zdejším špitálem i sousedí.

Obrazek

Pohled na kostel od východu

   O kostelu samotném ovšem není mnoho informací.   V roce 1566 dovolili konšelé Janu Žemličkovi, pekaři, aby dveře, které jsou na hřbitově kostela sobě k zisku opatroval a druhé dveře ze hřbitova k Labi mohl sobě dát prolomit pro snadnější chůzi  ke svému rybnímu haltýři. Na to vzal na sebe povinnost opatrovat zeď okolo hřbitova. 

Obrazek

Okno v severní části kostela a zazděný portál

   Roku 1589 byly na kostele prováděny některé úpravy. Roku 1611 odkázal Havel Rorýc kostelům sv. Jana a Všech svatých pole nad stezkou za Všemi svatými, tak aby byly opravovány a aby kostelníci brali každou neděli žejdlík vína ke kostelní službě. Chalupa při kostele sv. Jana křtitele ( č.11 ) byla do roku 1519 útulkem špitálníků a potom sloužila jako nemocnice. Za kostelem podél silnice byly zahrady, zejména děkanská a potom velká zámecká chmelnice. 

Obrazek

Obelisk v zahradě z roku 1866, pod nímž jsou pohřbeni pruští vojáci z období prusko-rakouské války

   Kostel je jednolodní kamenná, omítnutá stavba bez věže. Chór je pravoůhlý 5,42 X 4.30 m a má gotickou křížovou klenbu. Žebra spočívají na konzolích obráceného mnohostranného jehlance 1,6 m nad podlahou. Obdélníková loď je kryta třemi plackami mezi pasy oválového profilu vycházejícími z nástěnných jednoduchých pilastrů. Po každé straně tři okna segmentem zakončená. V jižní zdi při chóru je zazděný gotický portál lomeného oblouku. Průčelí má jednoduchý úhledný štít pozdní renesance, na jehož vrcholu je bohatý kovaný železný kříž z plochých, na konci v lupeny vybíhajících prutů.

Obrazek

Kamenná lavice vedle kostela, která původně stála u kostela svatého Víta

   Kostel je od roku 1952 propůjčen pravoslavné círvi a bohoslužby se zde konají každou neděli od 10 hodin.

   

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář