Jdi na obsah Jdi na menu
 


Škola

15. 2. 2010

Škola

Obrazek 

Bývalá škola v č. p. 8

GPS: 50°2'23.797"N, 15°17'13.935"E

   Již na začátku 18. století připomíná se v Konárovicích škola. Roku 1748 paní Marie Františka Rabenhauptová v závěti své „panu kantorovi v Konárovicích, aby při kostele věrně posluhoval a tím pilněji dítky vyučoval a na dobré je vedl“, poručila na přilepšenou 150 zl. fundace. Nejstarší škola stávala v nynějším čísle 14.

Obrazek

Škola č. p. 8- fotka kolem roku 1920

Hraběnka Apollonie Alžběta Cavriani vystavěla roku 1774 novou školu z kamene na místě, kde se nalézá nyní čís. 8. Poněvadž vyučoval tehdy na škole vzorný učitel, zvána byla normální. Táž paní odkázala roku 1813 nově zřízené škole obnos 500 zl. víd. čís. R. 1787 čítalo se tu 27 hochů a 21 děvče. Roku 1840 přestavěna školní budova k nynější podobě své a v září svému účelu odevzdána. V době přestavby vyučovalo se ve špitále. Učitel mimo práci školní měl povinně obstarávati hudbu kostelní, pohřební a v panském hostinci.

Obrazek

Škola v č. p. 11-fotka kolem roku 1920

Roku 1848 byla v Konárovicích 1 třída se 2 odděleními, v nichž učili učitel s pomocníkem. V I. oddělení bylo 65 žáků, v II. odd. 30 žáků, v nedělní škole 26 žáků. Před vydáním nových zákonů školních čítalo se již hochů 71, děvčat 79 = 150 žáků, v nedělní škole 49 žákův i žákyň.

Obrazek

Škola v č. p. 11 nynější obecní úřad a pošta

GPS: 50°2'27.152"N, 15°17'14.658"E

Když přibývalo školních dětí, rozšířena škola roku 1879 na dvojtřídní a r. 1883 na trojtřídní. Pro druhou třídu najata byla místnost ve špitále, kamž později umístěna i třída třetí. Poněvadž však obě tyto místnosti byly nevhodny, vystavěl velkostatek na svém staveništi budovu novou se 2 třídami a obci ji pronajal. Při ní pořízena spolu školní zahrada a letní tělocvična. Také stará budova školní byla vhodněji upravena. Od r. 1893 vyučuje se v budovách takto upravených.

Obrazek

Nejstarší bývalá školní budova v č. p. 14

GPS: 50°2'29.632"N, 15°17'7.589"E

Vyučování na škole konárovické vedli: Učitel Jerie (do roku 1789), Matěj Vojta (1789-1829), Jiří Svoboda (1829-61), Fr. Šnor (1861-80), Jindřich Peklo (1880-81), Čeněk Pohnětal (1881-90) a Max Bub. Za učitele Jiřího Svobody připomíná se pomocníkem Frant. Poříz. Od roku 1879 působili tu podučitelé: Frant. Marek (1879), Josef Franz (1879-83), Antonín Vaníček (1883-88), Jan Novák (1888-90), Ladislav Gabriel (1890-91), Václav Dušek (1891-92), Václav Hubička (1892-94), Alois Píša (1894-95), Rudolfina Putzkerová (1895-96) a Otakar Svoboda. Od r. 1883 učitelé: Jos. Franz (1883-84), Frant. Černý, (výpomocně 1886-87), Karel Hartman (1887), Jos. Pacák (1887-88), Karel Jelínek (1888-90) a Karel Hartman.

Roku 1897 jsou tu 3 tř. se 3 učiteli a 188 ž. (108 chlapců a 80 děvčat.) Školní obec sestává z Konárovic (Labuť) a z Jelena. Rozpočet školní uhrazuje se 13% přirážkou školní. (Kronika školní.)

Obrazek

Schema školy v č. p. 8

I - učebna

1 - 5 byt řídícího učitele

Seznam správců a učitelů do roku 1945

Správcové

Jerie - do roku 1789Čeněk Pohnětal  1881 - 1890 
Matěj Vojta  1789 - 1829Max Bub  1890 - 1911
Jiří Svoboda  1829 - 1861Karel Novotný  1911 - 1924
František Šnor  1861 - 1880Jan Šubrt  1926 - 1937
Jindřich Peklo  1880 - 1881Emanuel Civín  1937 - 1953

Obrazek

Schema školy v č. p. 11

1 - 2 učebny

3 kabinet

 

Učitelé

František PořízMarie Poulová
František Marek 1879Jaroslav Strnad
Josef Franz 1879 - 1884Josef Jareš  1914 - 1920
Antonín Vaníček 1883 - 1888Emanuel Civín  1918 - 1937
Josef PacákHelena Novotná  1920 - 1923
Jan NovákRůžena Velíšková  1920 - 1922 
Ladislav GabrielJindřiška Civínová  1923 - 1925
Václav DušekAugustina Jirásková  1924 - 1925
Karel HartmannVáclava Růžičková  1925

Václav Hubička - zemřel v ústavu pro choromyslné

Marie Roubíčková  1925 - 1926
Alois PíšaOldřich Zelený  1925 - 1926
Karel JelínekOldřich Staněk  1925 - 1926
Václav ŠpinkaAnna Neknězová  1929
Otakar Svoboda  1896 - 1901 padl r.1914Josef Sýkora  1929
Marie BrabcováEmílie Kabrhelová  1932 - 1933
Bohumil Holman  1901 - 1904Marta Proftová  1933 - 1934
František StuchlíkLibuše Havlíčková  1934 - 1935
Antonín LacinaBohumila Schülerová  1935 - 1936
František Boštička  padl ve světové válceAnna Hříbková  1936 - 1937
Čeněk Fidrmuc  1907 - 1911Marie Koutová  1937 - 1938
Karel AndrlíkJan Jelínek  1938 - 1939
Josef Němeček  1908 - 1914Josef Zákora  1938 - 1940
Alois Fín  1914 - 1917Alberta Kropáčková  1940 - 1945

    Na počátku školního roku 1929 - 1930 bylo zapsáno do zdejší školy první třídy 65 dětí a z toho důvodu a byla při této třídě zřízena pobočka. Pro nedostatek učitelských sil nebylo však možno tuto pobočku otevřít. Teprve po vánocích po zakročení místní školní rady a obyvatel u okresního školního výboru a u zemské školní rady v Praze, kam byla vydána deputace, která vylíčila neutěšené poměry na zdejší škole ( 1 třída přeplněná, 2 a 3 třída již od roku 1926 spojeny) sem byla ustanovena učitelka Anna Neknězová, absolventka průmyslové školy a po ní zdejší rodák Josef Sýkora, absolvent kolínského gymnázia.

   Od 1. září 1933 byla na zdejší škole zrušena 1. třída, což vzbudilo mezi rodiči rozruch, poněvadž ty usoudily, že v přeplněných třídách se nebude dát dobře vyučovat. Místní školní rada proto zaslala k Zemské školní radě žádost o ponechání třetí třídy a současně byla vypravena k Zemské školní radě a k Ministerstvu školství deputace v níž byli: starosta obce Josef Miškovský, předseda místní školní rady František Pekárek a zástupci rodičovského sdružení J. Bobek  a J.Hubáček. Po těchto zákrocích byla znovu otevřena od 1. 10. 1933 třetí třída a dosazena sem učit Marta Proftová.

   Od 1. září 1936 byla opět zrušena výnosem zemské školní rady z 6.8. č. 4133/36 dočasně jedna třída při zdejší škole, neboť počet dětí klesl v I. třídě na 35 žáků a ve II. třídě na 37 žáků.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář